Other sectors

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPES PUNKTI

Contact us:

Agris Aizpurietis

Agris Aizpurietis

Head of Department

DNV sertificētie uzņēmumi, kuru darbība tiek veikta atbilstoši LVS 402:2014 "Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības."

Sertificēto uzņēmumu saraksts, atbilstoši LVS 402:2018 (2014) „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām:

- SIA VILEVI, sertifikāts Nr. 50802-2009-AQ-LVA-FINAS, derīgs līdz 31.05.2021.


Kompetento personu saraksts ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanā, atbilstoši LVS 402:2018 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām:

- Vilmārs Zvaigzne, sertifikāta Nr.KP34, izsniegts 14.11.2019., derīgs līdz 13.11.2024.

- Raimonds Masaļskis, sertifikāts Nr.KP03, izsniegts 15.05.2019., derīgs līdz 14.05.2024.

Contact us:

Agris Aizpurietis

Agris Aizpurietis

Head of Department

Related services you might find interesting: