Food and beverage

Pārtikas iepakojums

Jūsu iepakojuma ražošanas sistēmas sertifikācija parāda jūsu apņemšanos ievērot drošības, kvalitātes un darbības kritērijus, kas nepieciešami saistībā ar tiesisko atbilstību un patērētāju aizsardzību.

Contact us:

Vai nepieciešama papildu informācija?

Pieprasīt informāciju

Vai vēlaties gūt priekšstatu par izmaksām?

Pieprasīt piedāvājumu