Automotive and aerospace

ISO/IEC 27001 - Informācijas drošības vadības sistēma

ISO 27001

Contact us:

Vai nepieciešama papildu informācija?

Pieprasīt informāciju

Vai vēlaties gūt priekšstatu par izmaksām?

Pieprasīt piedāvājumu

Uzlabot atbilstību datu aizsardzības prasībām un samazināt riskus, kas saistīti ar personu identificējošu informāciju.

Jūsu informācijas drošības pārvaldības sistēmas sertifikācija parāda jūsu apņemšanos proaktīvi pārvaldīt un aizsargāt savu informāciju un īpašumus un nodrošināt atbilstību juridiskajām prasībām.

ISO 27001 sīki izklāsta prasības organizācijas informācijas drošības pārvaldības sistēmas izveidei, ieviešanai, uzturēšanai, uzraudzībai un uzlabošanai.

Kāds ir ISO/IEC 27001 standarts?

ISO/IEC 27001 tagad ir atzītākais starptautiskais standarts informācijas drošības pārvaldības sistēmām.

  • Tas palīdz organizācijām izveidot informācijas drošības pārvaldības politiku un mērķus un saprast, kā var pārvaldīt nozīmīgus aspektus, ieviest nepieciešamos kontroles pasākumus un noteikt skaidrus mērķus, lai uzlabotu informācijas drošību.
  • Tas ļauj organizācijai pārvaldīt tās pienākumu ievērot piemērojamās juridiskās prasības, piemēram, GDPR (saistībā ar ISO 27701) un regulāri pārbaudīt atbilstības statusu. Tas ļauj nepārtraukti uzlabot sistēmu, lai nodrošinātu aizsardzību un novērstu ievainojamības.
  • Tā izmanto visaptverošu pieeju informācijas drošībai. Līdzekļi, kuriem nepieciešama aizsardzība, ir no digitālās informācijas, papīra dokumentiem un fiziskajiem līdzekļiem (datoriem un tīkliem) līdz atsevišķu darbinieku zināšanām. Risināmie jautājumi ir no personāla kompetences pilnveidošanas līdz tehniskai aizsardzībai pret datorkrāpšanu

ISO 27001 ir izstrādāts tā, lai tas būtu saderīgs un saskaņots ar citiem atzītiem vadības sistēmu standartiem. Tāpēc tas ir ideāli piemērots integrācijai esošajās vadības sistēmās un procesos.

Sertifikācijas iegūšanas priekšrocības

Standarts izmanto visaptverošu pieeju informācijas drošībai un aktīvu aizsardzībai.

ISO/IEC 27001 palīdzēs aizsargāt jūsu informāciju, ievērojot šādus principus:

  • Konfidencialitāte nodrošina, ka informācija ir pieejama tikai tiem, kam ir tiesības piekļūt;
  • Integritāte nodrošina informācijas un apstrādes metožu precizitāti un pilnīgumu;
  • Pieejamība nodrošina, ka pilnvarotie lietotāji vajadzības gadījumā var piekļūt informācijai un saistītajiem līdzekļiem;
  • Tehniskā aizsardzība pret datorkrāpšanu.

Kā mēs varam tev palīdzēt?

Lai iegūtu trešās puses sertifikātu, jums jāievieš efektīva informācijas drošības pārvaldības sistēma, kas atbilst standarta prasībām. DNV - Business Assurance ir akreditēta trešo personu sertifikācijas iestāde. Mēs piedāvājam atbilstošus apmācības un sertifikācijas pakalpojumus. Uzziniet, kā sākt darbu sertifikācijas iegūšanā.

Contact us:

Vai nepieciešama papildu informācija?

Pieprasīt informāciju

Vai vēlaties gūt priekšstatu par izmaksām?

Pieprasīt piedāvājumu

Related services you might find interesting: