Food and beverage

Ēdināšanas pakalpojums

Pārtikas piegādes ķēdē ēdināšanas nozare saskaras ar sarežģītām problēmām pārtikas nekaitīguma kontrolē. Šī iemesla dēļ ir svarīgi izveidot efektīvu pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmu, lai identificētu un kontrolētu pārtikas nekaitīguma riskus un nodrošinātu pārtikas kvalitāti galalietotājam.

Contact us:

Vai nepieciešama papildu informācija?

Pieprasīt informāciju

Vai vēlaties gūt priekšstatu par izmaksām?

Pieprasīt piedāvājumu