Food and beverage

Primārā nozare

Pārtikas vai barības nekaitīguma pārvaldības sistēmas iekļaušana parāda jūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu un drošu pārtikas ķēdi, konsekvenci, nepārtrauktus uzlabojumus un klientu apmierinātību.

Contact us:

Vai nepieciešama papildu informācija?

Pieprasīt informāciju

Vai vēlaties gūt priekšstatu par izmaksām?

Pieprasīt piedāvājumu