Other sectors

EN 1090 - Tērauda konstrukciju sertifikācija

EN 1090 - Certification of Steel Structures

Contact us:

Vai nepieciešama papildu informācija vai vēlaties pieprasīt cenu?

Pieprasīt informāciju

Tērauda un alumīnija detaļu sertifikācija saskaņā ar EN 1090-1

Prasības tērauda un alumīnija CE marķējumam

Tērauda un alumīnija konstrukcijām jābūt marķētām ar CE, ja ražotāji un piegādātāji tās piegādā būvniecības nozarei. Uzņēmuma produktu CE marķējuma priekšnoteikums ir tas, ka uzņēmums ir sertificēts saskaņā ar DS / EN 1090-1, ko veic paziņotā sertifikācijas iestāde.

FPC - rūpnīcas ražošanas kontrole

Lai izpildītu prasības, jums jāievieš rūpnīcas ražošanas kontroles vadības sistēma, kas kontrolē, vai jūsu tērauda un alumīnija izstrādājumi atbilst prasību specifikācijai un izmēru bāzes priekšnosacījumiem. FPC vadības sistēmā jāietver procedūras, regulāras pārbaudes, testi un novērtējumi, kā arī rezultātu piemērošana jūsu projektā iekļauto materiālu pārvaldībai.

ISO 3834 un ISO 9001

FPC var balstīties uz ISO 3834 vai ISO 9001 sistēmu, tomēr tas ir īpaši jāpielāgo EN 1090-1 prasībām.

ITC - sākotnējā tipa aprēķins

Ja esat atbildīgs par komponentu izmēru noteikšanu, FPC jāietver procedūra projektēšanas fāzei, un izmēri ir jādeklarē (ITC - Initial Type Calculation).

Testēšana un uzraudzība

Jums nepārtraukti jāuzrauga gan dizains, gan ražošana, veicot izlases pārbaudes, kas ir dokumentētas ar personāla, aprīkojuma un izmantoto materiālu izsekojamību.

CE marķējums

Visbeidzot, jums ir jābūt sertificētam saskaņā ar EN 1090-1, lai jūs varētu marķēt savus produktus ar CE zīmi. To uzrauga pilnvarotā iestāde. Monitorings notiek kā revīzija, ko veic pilnvarotā iestāde.

Kā man rīkoties?

Lai iegūtu sertifikātu, jūsu uzņēmumam jāievieš efektīva sistēma, kas atbilst EN 1090 standarta prasībām. DNV var pabeigt sertifikāciju un tādējādi nodrošināt, ka jūs varat izpildīt klientu prasības un gaidāmās juridiskās prasības. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.

Contact us:

Vai nepieciešama papildu informācija vai vēlaties pieprasīt cenu?

Pieprasīt informāciju

Related services you might find interesting: