Other sectors

Iekšējo auditoru kursi

2022. gada 11.-13.maijā DNV Latvia SIA semināru telpās tiek organizēti iekšējo auditoru kursi, kuru laikā var iepazīties ar standarta ISO 9001:2015 prasību izklāstu un kvalitātes sistēmu audita pamatjautājumiem.

Training Classroom

Kvalitātes sistēmu iekšējo auditoru kursu programmā ir ietverts standarta ISO 9001:2015 prasību izklāsts un kvalitātes sistēmu audita pamatjautājumi – terminoloģija, auditu plānošana (auditu programmas izstrāde, auditoru grupas veidošana, audita plāna sagatavošana), audita īstenošana (ievadsaruna, intervijas ar auditējamiem, novērojumu un neatbilstību klasificēšana, konflikta situāciju vadība) un audita rezultātu apkopojums. Ievērojama kursu daļa ir atvēlēta praktiskiem darbiem, kuru laikā mācību dalībnieki kopā ar pasniedzējiem izskata un pārrunā ISO 9001:2015 prasības, kvalitātes sistēmu audita vadības jautājumus, dažādas audita situācijas.

 

Kursu nobeigumā dalībnieki kārto eksāmenu.

·        Kursu ilgums – 3 dienas

·        Vieta - DNV Latvia Semināru zāle Duntes ielā 23A, 4. stāvā

·        Lektori – Agris Aizpurietis DNV Latvia sertifikācijas daļas vadītājs, Edgars Balcers DNV Latvia vadošais auditors

·        Kursi notiek latviešu valodā

·        Kursu beidzēji saņem kvalitātes sistēmas auditora sertifikātu


Lai saņemtu sīkāku informāciju, laipni lūdzam zvanīt uz mūsu biroju pa tālruni 6735 6271, vai interesēties pa e-pastu: dace.zamozdika@dnv.com

Contact us:

Dace Zamozdika
Dace Zamozdika

Office Manager

Send email

Where:

Rīga

Delegates Fee:

410 Eur + PVN

Training Classroom

Kvalitātes sistēmu iekšējo auditoru kursu programmā ir ietverts standarta ISO 9001:2015 prasību izklāsts un kvalitātes sistēmu audita pamatjautājumi – terminoloģija, auditu plānošana (auditu programmas izstrāde, auditoru grupas veidošana, audita plāna sagatavošana), audita īstenošana (ievadsaruna, intervijas ar auditējamiem, novērojumu un neatbilstību klasificēšana, konflikta situāciju vadība) un audita rezultātu apkopojums. Ievērojama kursu daļa ir atvēlēta praktiskiem darbiem, kuru laikā mācību dalībnieki kopā ar pasniedzējiem izskata un pārrunā ISO 9001:2015 prasības, kvalitātes sistēmu audita vadības jautājumus, dažādas audita situācijas.

 

Kursu nobeigumā dalībnieki kārto eksāmenu.

·        Kursu ilgums – 3 dienas

·        Vieta - DNV Latvia Semināru zāle Duntes ielā 23A, 4. stāvā

·        Lektori – Agris Aizpurietis DNV Latvia sertifikācijas daļas vadītājs, Edgars Balcers DNV Latvia vadošais auditors

·        Kursi notiek latviešu valodā

·        Kursu beidzēji saņem kvalitātes sistēmas auditora sertifikātu


Lai saņemtu sīkāku informāciju, laipni lūdzam zvanīt uz mūsu biroju pa tālruni 6735 6271, vai interesēties pa e-pastu: dace.zamozdika@dnv.com