Pārtikas nekaitīgums

Hand putting sweets on conveyor

Contact us:

Agris Aizpurietis

Agris Aizpurietis

Head of Department

Pārtikas nekaitīgums joprojām ir patērētāju galvenā problēma, pat ja uzmanība tiek pievērsta citām produktu īpašībām.

Pārtikas vai barības nekaitīguma pārvaldības sistēmas iekļaušana jūs virzīs uz priekšu, mainot jūsu uzņēmuma pieeju no reaģējošas uz proaktīvu domāšanas veidu.

Contact us:

Agris Aizpurietis

Agris Aizpurietis

Head of Department