Pārtikas nekaitīgums

Patērētāji pārtikas nekaitīgumu un kvalitāti uztvert kā pašu par sevi saprotamu lietu. Un tā tam arī jābūt.

Food and beverage certification services by DNV GL

Līdz ar pasaules tirgu attīstību nāk globāla pārtikas ķēdes ekosistēma, kurā katrs posms ir jāpārvalda uzmanīgi. No primārās ražošanas līdz ražošanas, iepakošanas, loģistikas un sadales, ieskaitot piegādes ķēdes pārvaldību un izsekojamību, pievēršoties gan uzņēmuma, gan produktu atbildībai.

Pārtikas nekaitīgums un ilgtspēja var tikt nodrošināta tikai ar sistemātisku pieeju, labi pārvaldītu un pārredzamu piegādes ķēdi. Pateicoties globālajai klātbūtnei, mēs sadarbojamies ar jums, lai palīdzētu nodrošināt katru daļu no jūsu pārtikas ekosistēmas caur mūsu sertificēšanas, pārbaudes, novērtēšanas un apmācību pakalpojumiem.

How can we help you?

Contact us