Apmācības

Show More Results

Apmācība uzņēmumā (In-house Training)

Inhouse training image 1134 x 300

DNV piedāvā pielāgot jebkurus no mūsu piedāvātājiem kursiem vai semināriem jūsu uzņēmuma vajadzībām un novadīt tos vai nu jūsu uzņēmuma telpās, vai jebkurās citās telpās pēc Jūsu izvēles.

DNV Latvia piedāvā sekojošus apmācību kursus. 

Iekšējos auditoru kursi 

Apmācīt potenciālos auditorus vadības sistēmu audita principos un praksē. Fokusa apgabali ietvers dažādus audita procesa posmus un to, kā sagatavot un uzsākt iekšējo auditu.


ISO 45001 pāreja 

OHSAS 18001: 2007 prasībās ir būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar jauno ISO 45001. Iegūstiet izpratni par jaunā ISO 45001 prasībām un uzziniet, kā tās ieviest savā biznesā.


ISO 50001 standarta prasības 

Iepazīties ar jaunā starptautiskā standarta ISO 50001:2018 prasībām, pārrunāt iepriekšējā energopārvaldības sistēmu standarta galvenos sasniegumus un problēmas, ar ko saskarās uzņēmumi un kas parādās sistēmu sertifikācijas procesā.  


Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana

DNV Latvia piedāvā dažādus ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas standartiem saistītos seminārus un kursus. 

DNV Latvia piedāvā sekojošus apmācību kursus. 

Iekšējos auditoru kursi 

Apmācīt potenciālos auditorus vadības sistēmu audita principos un praksē. Fokusa apgabali ietvers dažādus audita procesa posmus un to, kā sagatavot un uzsākt iekšējo auditu.


ISO 45001 pāreja 

OHSAS 18001: 2007 prasībās ir būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar jauno ISO 45001. Iegūstiet izpratni par jaunā ISO 45001 prasībām un uzziniet, kā tās ieviest savā biznesā.


ISO 50001 standarta prasības 

Iepazīties ar jaunā starptautiskā standarta ISO 50001:2018 prasībām, pārrunāt iepriekšējā energopārvaldības sistēmu standarta galvenos sasniegumus un problēmas, ar ko saskarās uzņēmumi un kas parādās sistēmu sertifikācijas procesā.  


Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana

DNV Latvia piedāvā dažādus ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas standartiem saistītos seminārus un kursus.